links

Wetenschappelijk onderzoek in Vlaanderen

www.scheidingsonderzoek.be
Informatie over een onderzoek van U Gent i.s.m. KU Leuven, gericht op optimalisatie van scheidingstrajecten en levenkwaliteit van mensen.

www.scheidinginvlaanderen.be
Informatie over een onderzoek van UAntwerpen, UGent, VUB en KULeuven, over de echtscheidingsproblematiek in Vlaanderen i.s.m. de studiedienst van de Vlaamse regering.

Scheidingsprofessionals en hun organisaties

bemiddelaars

www.bemiddelingvzw.be
Een website waar u meer informatie vindt over:  bemiddeling, studiedagen, bemiddeling in de pers, bemiddelaars per regio... met ook een forum waar u met anderen informatie kan uitwisselen.

www.bemiddeling-justitie.be
Informatie over bemiddeling.

www.juridat.be/bemiddeling
Adressen van erkende bemiddelaars in uw streek.

Forumbemiddeling
Website van erkende bemiddelaars die interprofessioneel samenwerken.

www.caw.be
Website van het Algemeen Welzijnswerk met adressen van Centra Algemeen Welzijnswerk In een CAW kunt u, via het onthaal, een beroep doen op een bemiddelaar in familiezaken. De hulpverlening voor mensen met een heel laag inkomen is kosteloos. Mensen met een hoog inkomen worden meestal verwezen naar een privé-derdegroep-bemiddelaar of notaris- of advocaat-bemiddelaar.

notarissen

www.notaris.be
Website van de Koninklijke Federatie van het Belgische notariaat met informatie over echtscheiding en adressen van notarissen.

advocaten

www.onzewegenscheiden.be
Website van de Orde van de Vlaamse Balies met informatie over echtscheiding.

www.advocaat.be
Website van de Orde van de Vlaamse Balies met informatie over rechtsbijstand en adressen van advocaten.

begeleiders bezoekruimte, justitieassistenen

www.bezoekruimte.be
Website van het Algemeen Welzijnswerk met informatie over de bezoekruimten.

www.just.fgov.be
Informatie over wetgeving, adressen van rechtbanken, justitiehuizen e.a.

Praktische informatie die verband houdt met de kostenregeling van uw kind Zie ook in de Site voor Ouders – Informatie - Vragen over geldzaken.

www.gezinsbond.be
Website van gezinsbond met oa brochure “Mijn kind, duur kind?!” en de cdrom ‘Onderhoudsgelden voor kinderen’.

www.rkw.be
Website van de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers.

www.rsvz.be
Website van het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen.

www.minfin.fgov.be
Website van de Federale Overheidsdienst Financiën met oa ‘Op zoek naar het antwoord op een fiscale vraag’ en ‘Meest gestelde vragen’ en ‘Onderhoudsgeld niet gekregen? De DAVO kan u helpen’.

www.ond.vlaanderen.be/studietoelagen

http://calc.oletr.net/renard.htm
Informatie over berekening van onderhoudsgeld volgens de methode Renard, en over de indexering van onderhoudsgeld.

www.economie.fgov.be
Website van de federale overheidsdienst voor Economie, Middenstand en Energie met een ‘indexconvector’ waarmee u de indexcijfers kan opzoeken.

sociale zekerheid

www.socialsecurity.be
Website van de Federale overheid met informatie over allerlei sociale uitkeringen en een pensioencalculator.

www.rva.be
Website van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening.

www.riziv.fgov.be
Website van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering.

www.onprvp.fgov.be/Pages/Landingpage.aspx
Website van de Rijksdienst voor pensioenen met informatie over pensioen van werknemers.

www.mi-is.be
Website van de federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding, sociale economie en grootstedenbeleid met informatie over het OCMW, de maatschappelijke dienstverlening en het leefloon.

www.onprvp.fgov.be/Pages/Landingpage.aspx
Informatie over het wettelijk pensioen voor werknemers.

www.pdos.fgov.be
Informatie over het wettelijk pensioen voor ambtenaren.

www.rsvz-inasti.fgov.be
Website van het Rijksinstituut voor sociale zekerheid van zelfstandigen met informatie over kinderbijslag en pensioen voor een zelfstandige.

huisvesting

www.bouwenenwonen.be
Website van de Vlaamse overheid rond huisvesting.

www.vmsw.be
Website van de Vlaamse maatschappij voor sociaal wonen.

www.vlaamswoningfonds.be

www.vob-vzw.be

www.rechtenverkenner.be
Overzicht van rechten, sociale voordelen en uitkeringen.

Wetgeving

www.belgielex.be
Website van de overheid met informatie over parlementaire voorbereiding van wetteksten, wetgeving en rechtspraak.

www.kruispuntmi.be/vreemdelingenrecht
Informatie over echtscheidingswetgeving in het buitenland.

www.alleenstaandeouder.be
Website van Rol en Samenleving, gemaakt met de steun van Gelijke Kansen in Vlaanderen en het Instituut voor de gelijkheid van mannen en vrouwen.

Informatie voor kinderen en jongeren over kinderrechten

www.kinderrechten.be
Website van het Kinderrechtencommissariaat.

www.jongenvanzin.be
Jong & Van Zin informeert je over relaties en seksualiteit, weerbaarheid, groepsrelaties en pesten. Over echtscheiding vind je hier de reeks ‘Uit Elkaar’. Aparte folders voor kinderen, jongeren, ouders, grootouders, scholen en jeugdwerkers.

www.kinderrechtswinkel.be
Website van de Kinderrechtswinkels gemaakt met steun van de Vlaamse overheid. Informatie over kinderrechten en over folder voor kinderen en jongeren.

www.kjt.org
Website van de kinder- en jongerentelefoon met een levendig gespreksforum.

www.jongerengids.be
Website van de Kinderrechtswinkels en haar partners voor kinderen tot 12 jaar.

www.vipjeugd.be
Website van het jongereninformatiepunt

www.jongerengids.be
Website van In Petto met informatie over seks, relaties, school, vrije tijd.

www.jeugdrecht.be
Website van Ondersteuningsstructuur Bijzondere Jeugdzorg met informatie over jeugdrecht bedoeld voor praktijkwerkers met vragen over rechten van kinderen en jongeren.

www.jac.be
Website van het Algemeen Welzijnswerk voor jongeren met informatie over de werking van de Jongeren- en Adviescentra.

www.ellavzw.be
Website van Steunpunt voor allochtone meisjes en vrouwen met informatie over echtscheiding volgens Marokkaans of Turks recht.

Top