inhoudstafel

IK TEL MEE!

Project Kinderen in bemiddeling
Woord vooraf
Overzicht

Perspectief wetenschap - Wat steunt kinderen?
Perspectief kinderen - Wat kunnen kinderen doen?
Perspectief ouders - Wat kunnen ouders doen?

PERSPECTIEF BEMIDDELAARS - Wat kunnen bemiddelaars doen?

Vier richtlijnen en vier perspectieven

Een bemiddelaar blijft op de achtergrond
Een bemiddelaar werkt strategisch

Context maken waarin ouders zakelijk regelen
Wat is zakelijk regelen?
Niet te veel afgeleid door emoties
 • Bemiddelingsprincipes toepassen
 • Een bemiddelingsprocedure volgen
 • Geduldig zijn
 • Holding both realities
 • Kijken met mildheid
 • Inzet van ouders erkennen
 • Standpunten gelijkwaardig naast elkaar zetten
 • Verleden naast toekomst zetten
Ouders regelen als ouder niet als ex-partner
 • Ouder en ex-partner naast elkaar zetten
 • Inhoudelijke conflicten een plaats geven
 • Pseudo-inhoudelijke meningsverschillen herkennen.
 • Waarom door de ogen van ons kind kijken?

‘Kinderen tellen mee’ bespreekbaar maken

Meetellen in wat?

Wat is bemiddeling?
Ouders geven hun kind uitleg bij de start van de bemiddeling

  Wat wil ons kind weten?
 • Waarom uitleg geven over bemiddeling?.
 • Scenario maken
 • Clausule in het bemiddelingsprotocol
Ouders geven hun kind uitleg bij de afronding van bemiddeling met overeenkomst
 • Waarom uitleg geven over verloop van de bemiddeling?
 • Scenario maken
Ouders geven hun kind uitleg bij de afronding van bemiddeling zonder overeenkomst
 • Waarom uitleg geven over overstap naar een ander traject?
 • Scenario maken

Mag/moet het kind mee beslissen?
In welke mate willen de ouders dat hun kind meetelt in de regelingen?
 • Wat betekenen onze regelingen voor ons kind?
 • Hoe geven wij leiding en hoe nemen wij leiding?
 • Is er een verschil tussen meetellen en mee beslissen?
 • Hoe spreken wij over onze bekommernissen?
 • Scenario maken
Ouders hebben een akkoord over de bekommernissen
 • Wat vindt ons kind belangrijk?
 • Wat vinden wij beiden belangrijke bekommernissen?
Ouders houden rekening met de bekommernissen
Bekommernissen in beeld brengen

‘Kinderen weten waarom’ bespreekbaar maken
Waarover uitleg geven?
Waarom scheiden jullie?
 • Wat zeggen wij over de reden van onze scheiding?
Waarom deze verblijfsregeling?
 • Waarom kiezen wij voor deze regeling?
 • Verblijfsregeling vertalen in kindertaal

‘Kinderen spreken met woorden’ bespreekbaar maken
Wie spreekt met kind ?
De ouders spreken met hun kind
 • Hoe spreken wij met ons kind?
 • Scenario maken
Als de bemiddelaar met het kind spreekt …
 • Voorwaarden
 • Waartoe?
  • Kind krijgt informatie over bemiddeling
  • Kind merkt inzet van ouders
  • Kind verwoordt vragen
 • Nabespreking met de ouders
Als een therapeut met het kind spreekt …

Top