Het professorenfilmpje

Wat zegt de wetenschap?

Kinderen voelen zich beter als ze met hun ouders spreken over de scheiding, als ze weten waarom hun ouders scheiden, als zij niet betrokken zijn in ruzies tussen hun ouders, als ze meetellen en als iedereen zijn best doet om regelingen goed uit te voeren. In het professorenfilmpje vertellen twee professoren over het belang van een echt verhaal. En zij vertellen hoe kinderen kunnen meetellen in de praktische overgang van samenwonen naar apart wonen.

Peter Rober is professor aan de KULeuven. Ann Buysse is professor aan de UGent.

> Het bemiddelingsfilmpje

Top