Gebruik van de website

De makers hebben alle zorg besteed aan deze website. Desondanks kan de website foute informatie bevatten (door onvolledig of onjuist bronmateriaal of door een menselijke fout). De makers kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor de inhoud en/of mogelijke fouten op deze site. Als u onjuistheden of tekortkoming merkt dan kunt u contact nemen met de beheerder van de site. We kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat door het gebruik van de website of van de op of via de website ter beschikking gestelde informatie. Dat geldt ook voor beschadiging aan uw apparatuur, programma’s of andere gegevens op uw computersysteem. De informatie is van algemene aard en niet aangepast aan uw specifieke situatie. Voor hulp en informatie op maat zijn er de bevoegde diensten. We verwijzen er ook naar. Deze website maakt gebruik van cookies.

Hyperlinks en verwijzingen

Op of via deze website wordt u met hyperlinks doorverwezen naar websites van andere organisatie of instanties, en naar informatiebronnen die door derden worden beheerd. VCOK kan geen garantie bieden over de volledigheid of juistheid van de inhoud en over de beschikbaarheid van de websites en informatiebronnen. De links worden u ter informatie en voor uw gebruiksgemak aangeboden. VCOK aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het raadplegen of het gebruik van dergelijke externe websites en hun inhoud.

Copyright

De op deze website afgebeelde gegevens, waaronder begrepen zijn teksten, foto's, illustraties, grafisch materiaal en logo's, zijn eigendom van VCOK vzw en worden beschermd door auteursrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De hiervoor genoemde rechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot deze site.

De inhoud van deze website mag alleen worden gebruikt voor niet-commerciële privé doeleinden. Het is de gebruiker van de site niet toegestaan om de inhoud van de site te vermenigvuldigen, door te sturen, distribueren of te verspreiden tegen vergoeding zonder voorafgaande toestemming van VCOK vzw, behalve voor zover strikt noodzakelijk is voor het raadplegen van de website.

Overname van teksten is toegestaan wanneer u duidelijk en leesbaar de bron vermeldt. ©VCOK vzw

Top